Để lại thông tin đăng ký nhận tài liệu
 Gen Z và không gian mạng xã hội

Trong thời đại số hóa ngày nay, không gian mạng xã hội đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Gen Z là thế hệ sinh sau đời sống Internet, một thế hệ đã lớn lên với công nghệ, thông tin và mạng xã hội. Và EssenceMediacom, một công ty chuyên về quảng cáo và truyền thông, đã bắt đầu tìm hiểu và phân tích cách thức mà Gen Z sử dụng các mạng xã hội.

Đăng ký

Để lại thông tin đăng ký nhận tài liệu
 Gen Z và không gian mạng xã hội

Nhận tài liệu miễn phí ngay

Để lại thông tin đăng ký nhận tài liệu

Nhận tài liệu miễn phí ngay

Để lại thông tin đăng ký nhận tài liệu

Copyright 2023 © LuxMedia