Năm 2023 sẽ là một năm đầy thử thách với nhiều thay đổi lớn về cách chúng ta sống và làm việc. Đã có những báo cáo cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đang để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế và môi trường, và đang tạo ra nhiều thay đổi khác nhau.

Cùng với sự giảm tốc của đại dịch, các công ty công nghệ đang đối mặt với một môi trường đầy thách thức trong năm 2023. Vì vậy, người tiêu dùng đang thay đổi, các nhà quảng cáo cẩn trọng hơn và cạnh tranh để thu hút sự chú ý trở nên khốc liệt.

Copyright 2023 © LuxMedia